MÃ MÀU TRONG THIẾT KẾ

Dưới đây là một số mã màu trong thiết kê

#89000A,#AE0B1B,#EB152B,#F3802C,#FBB72B,#FFF11E,#72BE49,#1AB14E,#00A552,

#007F3F,#00642F,#00A66D,#00A99B,#00ACCA,#00AEED,#0089CD,#0C4EA0,#2F3190,

#5B2E8F,#90268E,#C4138B,#EA008B,#F086B6,#F9D5E5,#FEFEFE,#D1D2D4,#929497,

#57585A,#221F20,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *