TẠO QUẢNG CÁO CÁCH PHÒNG BỆNH VIRUS CORONA CHO CỬA HÀNG CỦA BẠN

0

Các bạn sử dụng tờ này của bộ y tế để truyền thông cho mọi người biết cách phòng ngừa bệnh mới rất nguy hiểm. Nhưng nhớ là phải đổi tên và số điện thoại của mình nhé để nhiều người biết đến cửa hàng của bạn rồi hãy chia sẻ

SỬA LẠI MẪU NÀY THEO Ý BẠN (Chỉ dùng máy tính)
Danh mục: