• Thiết kế
  • Nhập File thiết kế(Ctrl+O)
  • Xóa sạch (Ctrl+E)
  • Lưu lại(Ctrl+S)
  • Tải về File thiết kế(Ctrl+Shift+S)
 • Đã TK

   Những file tôi đã thiết kế

   • TẤT CẢ DANH MỤC
   • Category #1
   • Danh mục mới

    Bạn chưa lưu bất kỳ thiết kế nào!
    Sau khi thiết kế, nhấn Ctrl S để lưu thiết kế của bạn vào đây .

 • Tải-In

   Tải về ảnh PNG hoặc SVG hay PDF

 • Chia sẻ

   Chia sẻ Thiết kế của bạn Quay lại để chia sẻ

  • Tạo liên kết để chia sẻ thiết kế hiện tại của bạn cho mọi người

   Liên kết của bạn đã được tạo thành công

   Chia sẻ với:

 • H. dẫn
  • HỖ TRỢ NHANH

  • KHO BIỂU TƯỢNG NỀN THIẾT KẾ MẪU TEM GAS TƯ LIỆU THIẾT KẾ
   MẪU TÔ HỌA TIẾT XÓA NỀN ẢNH TẠO MÃ QR
  • PHÍM TẮT
   ctrl+a Chọn tất cả
   ctrl+d Nhân đôi(sao chép)
   ctrl+s Lưu thiết kế
   ctrl+o Nhập file thiết kế
   ctrl+shift+s Tải file vừa thiết kế
   ctrl+p Xuất in
   ctrl++ Phóng to
   ctrl+- Thu nhỏ
   ctrl+0 Không thu phóng
   ctrl+z Hoàn tác thay đổi
   ctrl+shift+z Làm lại thay đổi
   Di chuyển sang trái
   Di chuyển lên đầu
   Di chuyển sang phải
   Di chuyển xuống dưới
   delete Xóa
   shift+ Di chuyển sang trái 10px
   shift+ Di chuyển lên trên 10px
   shift+ Di chuyển phải 10px
   shift+ Di chuyển xuống dưới 10px
   ctrl+e Xóa tất cả
  • TRING TÂM THIẾT KẾ MỸ THUẬT.
   ĐẠI PHÚC MINH.

   Design by DAIPHUCMINH www.daiphucminh.com version 1.7.3

 • Shop
 • Undo
 • Redo
 • TK
 • Q lý Lớp
 • Thể loại
 • Mẫu T.kế
 • Tư liệu
 • Ảnh nguồn
 • Chữ viết
 • Hình dạng
 • Bút vẽ
    Xem chi tiết
  Nhấp hoặc thả hình ảnh vào đây

   Nhấp hoặc kéo để thêm văn bản

   Chế độ vẽ miễn phí

   Lưu màu này
    Mẹo: Bánh xe chuột trên khung vẽ để thay đổi nhanh kích thước cọ
    • Bắt đầu thiết kế bằng cách thêm các đối tượng từ phía bên trái
    • Đã được nhóm | Bỏ nhóm?
    • Nhóm lại Nhóm vị trí của các đối tượng được chọn
     • Điền tùy chọn

      Lưu màu này

     • Tạo mã QR
     • Tùy chọn
      • Tự động căn chỉnh vị trí của
       đối tượng hoạt động với các đối tượng khác
      • BẬT: Giữ tất cả các đối tượng hiện tại và nối thêm mẫu vào
       TẮT: Xóa tất cả các đối tượng trước khi cài đặt mẫu
      • Thay thế đối tượng hình ảnh đã chọn thay vì tạo một đối tượng mới
     • Chèn vào nhau
     • Cắt xén
     • Hình bao quanh
      • Chọn lớp hình bao quanh

     • Xóa nền
      • Xóa nền

      • Mức độ:

      • Chế độ:

     • Hiệu ứng
      • Hiệu ứng

       • Original
       • B&W
       • Satya
       • Doris
       • Sanna
       • Vintage
       • Gordon
       • Carl
       • Shaan
       • Tonny
       • Peter
       • Greg
       • Josh
       • Karen
       • Melissa
       • Salomon
       • Sophia
       • Adrian
       • Roxy
       • Singe
       • Borg
       • Ventura
       • Andy
       • Vivid
       • Purple
       • Thresh
       • Aqua
       • Edge wood
       • Aladin
       • Amber
       • Anne
       • Doug
       • Earl
       • Kevin
       • Polak
       • Stan

      • Độ sáng:

      • Độ bão hòa:

      • Tương phản:

     • Xóa hiệu ứng
     • Nhấp vào sau đó kéo chuột để bắt đầu vẽ . Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
     • Văn bản mã QR
     • Điền tùy chọn
      • Điền tùy chọn

       Lưu màu này

       • Độ trong đục:

       • Độ dày viền:

       • Màu viền:

      • Vị trí nhóm
      • Sắp xếp các lớp
      • Vị trí
       • Vị trí đối tượng

        Khóa vị trí đối tượng:

       • Trung tâm dọc
       • Trên cùng bên trái
       • Trung tâm hàng đầu
       • Trên cùng bên phải
       • Trung tâm ngang
       • Giữa bên trái
       • Trung tâm
       • Giữa bên phải
       • Nhấn ← → để di chuyển 1 px,
        Nhấn đồng thời phím Shift để di chuyển 10px
       • Dưới cùng bên trái
       • Trung tâm dưới cùng
       • Dưới cùng bên phải
      • Biến đổi
       • Xoay:

       • Xiên ngang:

       • Xiên dọc:

       • Lật ngang:
        Lật dọc:

        Biến đổi miễn phí bằng cách nhấn SHIFT

      • Họ phông chữ
      • Chỉnh sửa văn bản
       • Chỉnh sửa văn bản

       • Cỡ chữ:

       • Khoảng cách chữ

       • Khoảng cách dòng

      • Hiệu ứng văn bản
       • Hiệu ứng văn bản

       • Độ cong

       • Dãn cách

       • Độ chéo

       • Cao thấp

       • Lên xuống

       • Cong thẳng

      • Căn chỉnh văn bản
      • Chữ hoa / Chữ thường
      • Phông chữ đậm
      • Kiểu chữ in nghiêng
      • Gạch chân văn bản

      Vui lòng chọn một sản phẩm để bắt đầu thiết kế

      Di chuyển đến thu phóng